Progressive Classical Music Award

Progressive Classical Music Award2020-02-24T09:09:36+00:00

Súťaž


Vniesť čerstvý vietor do scény komornej hudby a vzkriesiť klasiku – to bol cieľ Marie-Luisy a Christophera Dinglera (The Twiolins), keď zakladali Progresívna cena za klasickú hudbu (predtým: cena Crossover Composition Award). Súťaž sa koná každé tri roky a jej cieľom je  rozšíriť repertoár v obsadení dvoch huslí. V rokoch 2009, 2012 a 2015 získal skvelú odpoveď s celkovo asi 550 zúčastnenými skladateľmi z 50 krajín.

V rámci tejto súťažnej výzvy sa hľadá hudba, ktorá  “ide pod kožu a v publiku vyvoláva búrlivé nadšenie”.  Či už ide o virtuózne efekty alebo veľkú emocionalitu – komponisti majú hudobne voľnú ruku. Jedinou formálnou podmienkou je: dĺžka skladby okolo 5 minút.

Podmienky tejto súťažnej výzvy sú zámerne nastavené široko, aby vytvorili priestor pre vznik novej hudby s modernými prvkami. Rozmanitosť štýlov má prispieť k udržateľnému rozvoju klasických koncertov a ich publika.

Tretí PCMA sa bude konať v roku 2019 a úspech, ktorý začal v roku 2009, bude pokračovať.

Rozhodnutie publika

Pri PCMA je publikum priamo zapojené do priebehu súťaže. Po predbežnom výbere  reprezentatívnej poroty, ktorá sa skladá z etablovaných hudobníkov, skladateľov a dirigentov  (medzi inými Julian Rachlin, prof. Christoph Poppen, prof. Sidney Corbett, Aleksey Igudesman) sa uskutoční veľké finále: šesť diel bude mať premiéru v podaní dua Twiolins a obecenstvo (300 – 400 návštevníkov) následne rozhodne o udelení cien.

CCA 2009

Priebeh

Súťažná výzva sa vyhlasuje každé tri/štyri roky k 15. februára (2009, 2012, 2015, 2019, …). Po termíne uzávierky dňa 5. júla porota ohodnotí prihlásené práce a vyberie šesť diel.

Veľká finále sa uskutoční 28. septembra v Mannheime (Nemecko):

  • V prvej polovici sa obecenstvu v podaní dua Twiolins  premiérovo prezentuje šesť vybraných skladieb. Meno skladateľa ani názov skladby sa neoznámia a poradie skladieb sa žrebuje.
  • Obecenstvo si hlasovacími lístkami zvolí svojich favoritov a spočítanie hlasov sa uskutoční počas prestávky.
  • V druhej časti finále sa oznámia výsledky a udelia ceny.
  • Nakoniec sa znovu zahrá dielo víťaza ceny.

UdržateľnosťTwiolins Jury 2012

Viťazi, ktorými sú častokrát mladí skladatelia, obdržia peňažné ocenenie ako podporu v ich ďalšej tvorbe, a to v celkovej výške 11.000 €.

Skladby vydávajú renomované medzinárodné vydavateľstvá: v rokoch 2012 a 2015 vydavateľstvo Peer Music, v roku 2009 Ries&Erler. Okrem toho sú skladby nahrávané na CD v podaní dua Twiolins: v roku 2011 „Virtuoso“, v roku 2014 „Sunfire“,  v roku 2017 „Secret Places“.