Súťažná výzva 2015

Súťažná výzva 20152015-06-18T21:29:47+00:00

 

Zlož superhit!

Trailer Award 2015Nadchni publikum svojou hudbou a vyhraj so svojou skladbou peňažné ocenenie v celkovej výške 11.000€ – zapoj sa do Crossover Composition Award 2015!

Hľadá sa nová hudba pre dvoje husle, ktorá ide pod kožu a v publiku vyvolá búrlivé nadšenie. Fantázii sa medze nekladú. Virtuóznymi efektami alebo veľkou emocionalitou – maj na pamäti, že obecenstvo musí byť dotknuté alebo uchvátené!

Na štýle nezáleží. Technicky náročné, nekonvenčné, s novými efektami, peknými melódiami, nápadnými tónmi alebo horúcimi rytmami – prenechaj svojej kreativite voľný priebeh!

Obsadenie: 2 husle.

Forma: hudba v trvaní cca. 5 minút. Prosíme o zaslanie čitateľných rukopisov.

Info:  Dielo musí byť skomponované pre túto súťaž. Adaptácie alebo úpravy nie sú povolené.

Termín uzávierky: 8. júl 2015 – date as postmark / Email

Finále:  25. septembra 2015 o 20:00 hodine, Reiss-Engelhorn-Museen D5, 68159 Mannheim UNESCO City of Music, Nemecko

Ceny

1. cena: 5.000€, sponzorovaná Spiegel Institut Mannheim

2. cena: 3.000€, sponzorovaná Fuchs Petrolub

3. cena: 1.000€, sponzorovaná BSCW-Stiftung

4. cena: 800€, sponzorovaná Rehnig BAK

5. cena: 500€, sponzorovaná Sparkasse Rhein-Neckar-Nord

6. cena: 500€, sponzorovaná PE-Förderung für Studierende der Musik e.V.

Priebeh

Po dôkladnom zhodnotení porota vyberie zo všetkých prihlášok šesť diel. Tieto budú mať premiéru na koncerte víťazov v prevedení dua Twiolins. Obecenstvo hlasuje o udelení cien. Ocenené diela budú okrem toho zverejnené na CD a vydavateľstvom Peer Music medzinárodne vydané. Pre bližšie informácie pozri Podmienky účasti.

Prihlásenie

Due to the postal strike in Germany the closing date for entries was shifted to 8th of July and until further notice only submissions by email are possible. A third independent person will ensure anonymity of this procedure.

Please follow the conditions of participation how to send your submission.

If you already sent your submission as a letter / registered mail / package / parcel you will get notified as soon we receive your submission. We highly recommend an additionally submission by email if you did not receive a confirmation email yet.

If you have questions regarding your submission please use the contact form or email to info@pcm-award.com

If you have any questions please read the FAQ or contact us here. Please subscribe the newsletter to be informed about all news.

Kliknite tu pre Podmienky účasti.

Kliknite tu pre Prihlasovací formulár (prosíme vyplniť priamo na PC a následne vytlačiť).

Ak máte otázky, prečítajte si prosím FAQs alebo nás kontaktujte tu.

Vyplňte, prosím, svoje údaje v Newsletter, aby ste boli informovaní o všetkých novinkách.

FAQ

English

Composition: Which instruments / orchestration should i compose for?

Composition: How long should my piece be?

Composition: Can I arrange existing music for two violins?

Composition: Can I also enter music composed for the electric violin or effect machines?

Composition: Can i submit more than one composition?

Composition: Which page orientation, page format and file format should i use?

Composition: Can I enter music that I have already composed?

Participation: When is the application deadline?

Participation: Where can i find/download all important documents?

Participation: Which documents are necessary for taking part in the competition?

Participation: What is the processing fee?

Participation: Can i submit more than one composition?

Participation: How do I find my CODE NAME / keyword / codeword / chiffre?

Participation: Can I submit my composition by letter / registered mail / parcel / package?

Participation: How do I pay the application fee anonym?

Participation: How do I pay via paypal? Is it safe?

Participation: Am I allowed to include a recording of my work with my application?

Participation: Can I also send the sheet music by email?

Final: Do i have to be present at the final concert?

Deutsch

Komposition: Für welche Besetzung soll ich komponieren?

Komposition: Wie lange soll mein Stück dauern?

Komposition: Darf man vorhandene Musikwerke für zwei Violinen arrangieren?

Komposition: Darf man auch für E-Geigen oder Effektgeräten komponieren?

Komposition: Darf ich schon bereits komponierte Werke einsenden?

Komposition: Welche Seitenlayout, Papierformat und Dateiformat soll ich verwenden?

Teilnahme: Wann ist Anmeldeschluss / Einsendeschluss?

Teilnahme: Wo finde ich alle notwendigen Dokumente für die Teilnahme?

Teilnahme: Welche Unterlagen sind für eine vollständige Einsendung notwendig?

Teilnahme: Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr?

Teilnahme: Kann ich mehrere Komposition einsenden und wenn ja, wie?

Teilnahme: Wie finde ich mein Codewort / Keyword / Chiffre?

Teilnahme: Darf ich meine Komposition auch als Brief, Paket oder Päckchen schicken?

Teilnahme: Wie bezahle ich die Bearbeitungsgebühr anonym?

Teilnahme: Wie bezahle ich über Paypal? Ist das sicher?

Teilnahme: Soll ich die Anmeldung schon abschicken, bevor ich mein Werk fertig habe?

Teilnahme: Muss ich eine Aufnahme meines Werkes über das Anmeldung hochladen?

Teilnahme: Kann ich die Noten auch per Email schicken?

Finale: Muss ich als Komponist beim Finale anwesend sein?