Súťažná výzva 2019

Súťažná výzva 20192019-07-04T21:06:15+00:00

 

Zlož superhit!

Nadchni publikum svojou hudbou a vyhraj so svojou skladbou peňažné ocenenie v celkovej výške 11.000€ – zapoj sa do Progressive Classical Music Award 2019!

Hľadá sa nová hudba pre dvoje husle, ktorá ide pod kožu a v publiku vyvolá búrlivé nadšenie. Fantázii sa medze nekladú. Virtuóznymi efektami alebo veľkou emocionalitou – maj na pamäti, že obecenstvo musí byť dotknuté alebo uchvátené!

Na štýle nezáleží. Technicky náročné, nekonvenčné, s novými efektami, peknými melódiami, nápadnými tónmi alebo horúcimi rytmami – prenechaj svojej kreativite voľný priebeh!

Obsadenie: 2 husle.

Forma: hudba v trvaní cca. 5 minút. Prosíme o zaslanie čitateľných rukopisov.

Info:  Dielo musí byť skomponované pre túto súťaž. Adaptácie alebo úpravy nie sú povolené.

Termín uzávierky: 5. júl 2019, 07. júl 2019

Finále:  28. septembra 2019 o 20:00 hodine, Reiss-Engelhorn-Museen D5, 68159 Mannheim UNESCO City of Music, Nemecko

Ceny

1. cena: 5.000€, sponzorovaná Spiegel Institut Mannheim

2. cena: 3.000€, sponzorovaná Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung

3. cena: 1.000€, sponzorovaná Ingenieurbüro Bräuer + Späh

4. cena: 800€, sponzorovaná Dr. Hans-Oskar Koch

5. cena: 600€, sponzorovaná GMS CNC-Technik

6. cena: 600€, sponzorovaná GMS CNC-Technik

Okrem toho budú výherné diela zaznamenané The Twiolins a pridané do ich koncertného repertoáru.
Okrem toho pre ceny 1-3: Ročné bezplatné predplatné všetkých prístrojov Symbolium (každá hodnota 194 USD).
Okrem toho pre ceny 4-6: Ročné bezplatné predplatné pre Symbolium Violin balíček ($ 53 hodnota každý).

Priebeh

Po dôkladnom zhodnotení porota vyberie zo všetkých prihlášok šesť diel. Tieto budú mať premiéru na koncerte víťazov v prevedení dua Twiolins. Obecenstvo hlasuje o udelení cien. Ocenené diela budú okrem toho zverejnené na CD. Pre bližšie informácie pozri Podmienky účasti.

Prihlásenie

Prečítajte si najskôr “Podmienky účasti“. Použite “registračný formulár” na odoslanie vo svojom zložení.

Ak máte otázky, prečítajte si prosím FAQs alebo nás kontaktujte tu.

Vyplňte, prosím, svoje údaje v Newsletter, aby ste boli informovaní o všetkých novinkách.

Sponsored add:

Use all sound possibilities of the Violin

Symbolium is a digital platform for composers who love exploring various classical music symbols and gives the opportunity to experiment in a wider range of capabilities. The Violin package has nearly three hundred reference notations and it’s synonyms, divided into specific categories and presented in an intuitive interface. Get inspired by the numerous techniques and easily bring your exceptional music ideas to the score!

FAQ

English

Composition: Which instruments / orchestration should i compose for?

Composition: How long should my piece be?

Composition: Can I arrange existing music for two violins?

Composition: Can I also enter music composed for the electric violin or effect machines?

Composition: Can i submit more than one composition?

Composition: Which page orientation, page format and file format should i use?

Composition: Can I enter music that I have already composed?

Participation: When is the application deadline?

Participation: Where can i find/download all important documents?

Participation: Which documents are necessary for taking part in the competition?

Participation: What is the processing fee?

Participation: Can i submit more than one composition?

Participation: How do I find my CODE NAME / keyword / codeword / chiffre?

Participation: Can I submit my composition by letter / registered mail / parcel / package?

Participation: How do I pay the application fee anonym?

Participation: How do I pay via paypal? Is it safe?

Participation: Am I allowed to include a recording of my work with my application?

Participation: Can I also send the sheet music by email?

Final: Do i have to be present at the final concert?

Deutsch

Komposition: Für welche Besetzung soll ich komponieren?

Komposition: Wie lange soll mein Stück dauern?

Komposition: Darf man vorhandene Musikwerke für zwei Violinen arrangieren?

Komposition: Darf man auch für E-Geigen oder Effektgeräten komponieren?

Komposition: Darf ich schon bereits komponierte Werke einsenden?

Komposition: Welche Seitenlayout, Papierformat und Dateiformat soll ich verwenden?

Teilnahme: Wann ist Anmeldeschluss / Einsendeschluss?

Teilnahme: Wo finde ich alle notwendigen Dokumente für die Teilnahme?

Teilnahme: Welche Unterlagen sind für eine vollständige Einsendung notwendig?

Teilnahme: Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr?

Teilnahme: Kann ich mehrere Komposition einsenden und wenn ja, wie?

Teilnahme: Wie finde ich mein Codewort / Keyword / Chiffre?

Teilnahme: Darf ich meine Komposition auch als Brief, Paket oder Päckchen schicken?

Teilnahme: Wie bezahle ich die Bearbeitungsgebühr anonym?

Teilnahme: Wie bezahle ich über Paypal? Ist das sicher?

Teilnahme: Soll ich die Anmeldung schon abschicken, bevor ich mein Werk fertig habe?

Teilnahme: Muss ich eine Aufnahme meines Werkes über das Anmeldung hochladen?

Teilnahme: Kann ich die Noten auch per Email schicken?

Finale: Muss ich als Komponist beim Finale anwesend sein?